Termeni și condiții de utilizare

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS.

Site-ul
www.margran.ro va fi denumit în continuare "site-ul".

Drepturi de autor
Copyright C 2012
S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L.
Toate drepturile rezervate, conform Legii nr. 18/1996 privind drepturile de autor.

Întregul conținut al
site-ului, indiferent de natura lui (text, imagini, elemente grafice, software și alte elemente similare), este proprietatea exclusivă a S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. Conținutul site-ului nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică, fără permisiunea scrisă a S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L.

Mărci înregistrate
Denumirea
MARGRAN, sub orice formă ar aparea în site, logo-urile și simbolurile asociate ei, precum și combinațiile acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, folosite în site, sunt mărci înregistrate ale S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. Ele pot fi utilizate numai cu acordul S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. și numai în legătură cu produse sau servicii S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. Utilizarea altor mărci înregistrate afișate în site este permisă numai cu acordul proprietarilor lor de drept.

Confidențialitate
Dacă utilizați site-ul, se presupune că sunteți de acord că
S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. poate înregistra și stoca informații despre dvs., obținute cu acordul dvs. prealabil, și le poate utiliza în scopul desfășurării în condiții optime a colaborării noastre și al promovării serviciilor și produselor oferite de S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. Aceste informații, dar nu și datele dvs. de identitate (nume, adresa fizică și de e-mail, numărul de telefon), pot fi puse la dispoziția unor terțe părți în scopul identificării unor soluții de îmbunătățire a serviciilor pe care vi le oferă S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. (studii statistice, studii de piață etc.). Fac excepție cazurile în care dezvăluirea identității dvs. este necesară în scopul respectării și aplicării legii.

Utilizarea informațiilor personale
Informațiile despre dvs. pot fi folosite de
S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. doar în scopul comercializării produselor și serviciilor oferite, de exemplu pentru:

a. procesarea comenzilor sau cererilor dvs.;
b. oferte de servicii și produse;
c. facturare
d. soluționarea cererilor, întrebărilor sau reclamațiilor dvs.;
e. realizarea unor studii de piață și de produs și marketingul produselor, al serviciilor S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. și al serviciilor furnizorilor și partenerilor săi;
f. contactarea prin poștă sau prin oricare alte mijloace în legătură cu produsele oferite de S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. sau cu produse oferite de parteneri sau furnizori ai S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. care prezintă, în opinia noastră, interes pentru dvs.;
g. înregistrarea dvs. în vederea acordării de reduceri, bonusuri, credite etc.

Limitarea responsabilității
S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. și furnizorii/partenerii săi nu pot fi trași la răspundere pentru nici un fel de daune, indiferent de natura acestora, ca rezultat al/în timpul utilizării site-ului și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau ca urmare a imposibilității utilizării acestora. Deși face toate eforturile în acest sens, S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. nu garantează că funcționarea site-ului și a serverelor va fi neîntreruptă și lipsită de erori, că utilizarea site-lui este lipsită de riscuri (viruși, alte elemente sau acțiuni care pot provoca daune, specifice Internetului și tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securității informațiilor), că informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte și la zi.

S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. nu este responsabilă în nici un fel pentru folosirea neautorizată a informațiilor prezente în acest site, fără a se consulta în prealabil și consultanții noștri. Este posibil ca unele informații să nu mai fie de actualitate și în vigoare, ca urmare a unor schimbări legislative ulterioare.

Utilizarea site-ului
În timpul utilizării
site-ului și a serviciilor sale, dvs., utilizatorul, vă angajați să respectați legile în vigoare și să nu desfășurați activități de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcționare a site-ului, a serverului, securitatea informațiilor etc.;

Vă angajați să nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, creați produse derivate sau să vindeți orice fel de informații sau servicii obținute prin intermediul
site-ului;

Vă angajați să suportați orice costuri adiționale legate de utilizarea
site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice și de servicii Internet.

Modificări
S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile de față, fără vreo notificare prealabilă. Modificarile vor fi afișate în această pagină și vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dvs.

Pentru reclamații și sesizări privind copierea ilegală a informațiilor din acest
site, ne puteți contacta la telefon/fax: 0364-149.823, fax2mail: 0372-895.883, telefon mobil: 0749-211.152, 0722-773.400 sau pe email la office@margran.ro.

Vă mulțumim!
Echipa
MARGRAN
Politică de confidețialitate

S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. denumită mai departe "compania", în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de rezervări on-line, fiind înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, compania are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.

Compania se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului, etc, așa cum prevăd dispozițiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile
Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

• dreptul la informare
(art.12);
dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
dreptul de opoziție (art.15);
dreptul de a fi supus unei decizii individuale (art.17);
dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de
Companie în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizați.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica oricând la urmatoarea adresa:
S.C. MARGRAN CONSTRUCT S.R.L. Str. I.C. Bratianu, Nr. 13, 400079, Cluj-Napoca, România.

Scopul colectării datelor
Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal,
Compania le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:

pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați achiziționat în sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare cu privire la aceste servicii (program de operare etc.);
înscrierea în programe de fidelizare;
transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing;
informații despre promoții prin poștă și telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele companiei sau ale firmelor partenere.

Compania poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozițiile legale; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale companiei și ale site-ului curent; acționarea în circumstante de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când
Compania este solicitată să furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Colectarea de date cu caracter personal
Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe
site-ul curent implică:

furnizarea informațiilor solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe
site-ul curent, prin formulare, în următoarele scopuri:

asigurarea serviciilor achiziționate de dumneavoastră;
facturării serviciilor comandate de dumneavoastră;
efectuării plății on-line;
asigurării securității tranzacției / plății on-line / carte de credit prin aplicarea de filtre antifraude;
înregistrării dumneavoastră ca membru în programe de fidelizare.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele, instituțiilor abilitate.

Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime
Compania poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

realizării de rapoarte/analize;
realizării de informări în scopuri proprii;
publicării, promovării, ofertării serviciilor oferite de companie.

Vă mulțumim!
Echipa
MARGRAN